mary's meals   |   jednoduché řešení hladu ve světě
kresba Jakuba Demla
literární stránka Jakuba Demla - www.deml.cz

JAKUB DEML

aktuality
ukázky
bibliografie
životopis
napsali o JD
lidé okolo JD
motiv ženy v díle JD
Moji přátelé - koláže
fotogalerie

o těchto stránkách
odkazy
kontakt

Další autoři

Archiv

Tyto stránky přinášejí dokumenty z života a díla Jakuba Demla - kněze, spisovatele a básníka.
Jde o nekomerční pokus přiblížit internetové veřejnosti pozoruhodnou osobnost české literatury 20. století.

1907   Demlův překlad básně R. M. Rilke - SAMOTA
citace z knihy NOTANTUR LUMINA, text SEN JEDEN SVÍTÍ

1912   citace z knihy DOMŮ
citace z knihy HRAD SMRTI

1913   citace z knihy MOJI PŘÁTELÉ
citace z knihy PRO BUDOUCÍ POUTNÍKY A POUTNICE

1914   citace z knihy TANEC SMRTI, text ČLOVĚK V ROUŠE FIALOVÉM

1916   citace z knihy MIRIAM

1920   nepublikovaný text z pozůstalosti, KOŘENY NAŠÍ ŘEČI

1924   citace z knihy ČESNO

1926   citace z knihy TEPNA

1929   citace Demlova rukopisu z jím psané KRONIKY MĚSTEČKA TASOVA

1931   citace z knihy MÉ SVĚDECTVÍ O OTOKARU BŘEZINOVI

1932   citace z knihy POZDRAV TASOVA

1934   citace z knihy ZAPOMENUTÉ SVĚTLO
rukopisné zlomky týkající se ZAPOMENUTÉHO SVĚTLA
vánoční tisk ŠTĚDRÝ DEN

1935   citace z knihy PÍSEŇ VOJÍNA ŠÍLENCE

1936   citace z knihy RODNÝ KRAJ

1938   citace z knihy VERŠE ČESKÉ
audiozáznam - Demlův proslov o Jungmannově slovníku

1939   fragment nepublikované básně
citace z knihy PUPAVA
citace z knihy PROČ BYCHOM SE NETĚŠILI (ŠLÉPĚJE XXIV)

1941   citace z ŠLÉPĚJÍ XXVI

1951   citace z knihy PODZIMNÍ SEN

1952   úryvek Demlovy korespondence komentující situaci 50. let

1955   citace z tisku CESTOU DO BETLÉMA

1959   citace z nepublikované sbírky LEDOVÉ KVĚTY