mary's meals   |   jednoduché řešení hladu ve světě
kresba Jakuba Demla
literární stránka Jakuba Demla - www.deml.cz

JAKUB DEML

aktuality
ukázky
bibliografie
životopis
napsali o JD
lidé okolo JD
motiv ženy v díle JD
Moji přátelé - koláže
fotogalerie

o těchto stránkách
odkazy
kontakt

Další autoři

Archiv

NOTANTUR LUMINA (1907)

První světla. 4. vyd. Třebíč, Arca JiMfa 1996

SEN JEDEN SVÍTÍ

     Chválíte Krásu, zatím co před vámi prchá, uražena takovou chválou! Chcete-li ji však viděti a z ní se radovati, čiňte to, čeho jest třeba k obcování svatých: nepodezřívejte jí! Neb je-li dětským úsměvem, co se jí přidá aneb ubere tímto střihem, tímto ušpiněním? A je-li surovým utrpením nalezence: co se tolik přičiňujete zasaditi jí ránu? Bezpochyby věci nejjednodušší jsou už nejzáhadnější. Zmatení jazyků sotva kdy bylo tak naprosté? když svět tolik si oblíbil houpavé kolísání. A průmysl. Pluh vypověděl válku ouhorům, pila a sekera lesům; nikdy takové úctě netěšila se alchymie jako v dobách, které si přivlastňují název osvěty a pokroku: jen ten jest dosti vynikajícím, kdo hlínu, dřevo, kámen v zlato obrací. Lakota jest netrpělivá, blouznivá  a krutá  jako ďábel a jako vše, co není z Boha, a lakota není z Boha, protože zprznila práci a zavrhla míru věčnosti: Hle, co jest nepochopitelno Krásy rouhačům: nález duchovní není podmíněn ani výpočty, ani místem, ani časem, nýbrž životem a vůlí Nepodmíněného. Vše, co jest v životě vzácného, přichází naprosto z Daleka. Neptejte se, proč rozkvetla jabloň a nerozkvetl fík nebo ořešák; proč byly deště a ne sucho, proč tento bleskem byl zabit a onen zachráněn. Bezpochyby každý přijal své. Což bychom pátrali ve vašem rodu a ve vás samých! Otcové vaši řekli mnohou pravdu, těžte z jejich odkazu: rozbití zrcadla stíhá se trestem sedmi let. Kdož ví, co v ustávajícím tepotu srdce chtěli vám říci touto pověrou! Rcete však: kdy jste rozbili zrcadlo?