mary's meals   |   jednoduché řešení hladu ve světě
kresba Jakuba Demla
literární stránka Jakuba Demla - www.deml.cz

JAKUB DEML

aktuality
ukázky
bibliografie
životopis
napsali o JD
lidé okolo JD
motiv ženy v díle JD
Moji přátelé - koláže
fotogalerie

o těchto stránkách
odkazy
kontakt

Další autoři

Archiv

16. 9. - 17. 9. 2016

Pozvánka do Tasova na konferenci o díle Jakuba Demla

16. a 17. září 2016 proběhne v Tasově mezinárodní konference "Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice".
Další informace a pozvánka na webu Ústavu pro českou literaturu.
program konference v Tasově


7. 9. 2013

Spuštění archivní kopie stránek Katolická dekadence

Stránky literární skupiny Katolická dekadence (Františka Jirousová, Jana Bauerová) byly na počátku roku 2013 zrušeny. Jejich archivní kopii naleznete na doméně deml.cz – na adrese: katolicka-dekadence.deml.cz


5. 9. 2013

Koláže s použitím veršů z knihy Jakuba Demla - Moji přátelé

Paní Olga Janíčková vytváří koláže z fotografií a veršů z knihy Jakuba Demla – Moji přátelé.
Její tvorbě je věnovaná nová sekce v menu: Moji přátelé – koláže


20. 8. 2013

Deml.cz z internetového pravěku

V Katolickém týdeníku vyšel článek o stránkách deml.cz :-)


20. 3. 2013

Motiv ženy v díle Jakuba Demla

Díky laskavému svolení autorky Ney Kuchařové je na webu publikovaná diplomová práce Motiv ženy v díle Jakuba Demla. Poučná četba pro všechny demlovské badatele!


23. 7. 2011 - 18. 9. 2011

Výstava Tanec života v knihách Jakuba Demla

Muzeum Velké Meziříčí si vás u příležitosti letošního výročí 50 let od úmrtí básníka dovoluje pozvat na výstavu Tanec života v knihách Jakuba Demla

Výstava „Tanec života v knihách Jakuba Demla“ se koná u příležitosti 50. výročí úmrtí spisovatele. Vernisáž se uskuteční v pátek 22. července 2011 v 17.30 hod. v prostorách muzea.

Muzeum Velké Meziříčí v minulosti získalo část knižní pozůstalosti Vladimíra Evermoda Balcárka, tyto knihy budou tvořit základ výstavy. V Demlově fondu má muzeum v prvních vydáních Slovo k Otčenáši Františka Bílka, Homilie, Notantur Lumina, Hrad smrti, Tanec smrti, téměř kompletní Šlépěje a řadu dalších titulů, fond obsahuje i část z překladů, jež Deml vydal – Život svaté Dympny, Slavíka svatého Bonaventury, Život Ruysbroecka Podivuhodného ad. Některé knihy mají působivá věnování (např. „Panu Alex. Balcárkovi, soudci, Jakub Deml, kněz souzený 17. VII 1912“, Vl. E. Balcárkovi či Františku Záviškovi).

Výstava by měla představit Demlův život tak, jak se ukazuje a odráží v jeho knihách, jeho blízké (umělce, přítelkyně, příbuzné), výtvarnou stránku jeho knih, nejvýraznější polohy jeho díla, zároveň však při zasazení do dobového kontextu i to, jak ve 30. letech tíhnul ke krajním protižidovským názorům. Autor se bude snažit v souvislostech ukázat Demlův život i jeho mimořádné básnické umění.21. 2. 2011

Ohlasy na 50. výročí úmrtí Jakuba Demla

V Tasově jsme vzpomínali na Jakuba Demla — pěkný text jedné účastnice vzpomínkové akce
50. výročí úmrtí Jakuba Demla — videoreportáž křesťanského magazínu ČT

Uběhlo 50 let od smrti Jabuba Demla
Desítky lidí si připomenulo Jakuba Demla
Jakub Deml: Kronika městečka Tasova
Co zbývá z Jakuba Demla


20. 2. 2011

Pocta Jakubu Demlovi k 50 letům jeho úmrtí

Památku Jakuba Demla si připomenou i v jeho rodném Tasově. Akci pořádá letos 20. února obecní úřad, spolupracuje farnost a další organizace.

Slavnostní program začne ve 14 hodin v tasovském kostele mší svatou, kterou bude sloužit biskup Pavel Posád. Následovat bude vernisáž výstavy fotografií Jakuba Demla a Tasova z doby, kdy zde žil, v kapli sv. Michala.

"Návštěvníci můžou navštívit i hrob Jakuba Demla a Literární památník Vysočiny, který je Demlovi zčásti věnován," říká tasovský starosta Pavel Pavlíček.

Následovat bude zhruba dvouhodinový kulturní program v Sokolovně, kde zahrají některá komorní tělesa a se svými studenty přečte ukázky z Demlovy korespondence její editorka Daniela Iwahita.

Také tasovská farnost se hlásí k odkazu Jakuba Demla - hodlá opravit poničený básníkův hrob, uvažuje se i o vyhlášení sbírky na tento účel.

Odkazy:
pozvánka na akci 'Pocta Jakubu Demlovi k 50 letům jeho úmrtí
aktuality obce Tasov
plakát k akci

zdroj: Katolický týdeník 7/2011, oficiální stránky obce Tasov