mary's meals   |   jednoduché řešení hladu ve světě
kresba Jakuba Demla
literární stránka Jakuba Demla - www.deml.cz

JAKUB DEML

aktuality
ukázky
bibliografie
životopis
napsali o JD
lidé okolo JD
motiv ženy v díle JD
Moji přátelé - koláže
fotogalerie

o těchto stránkách
odkazy
kontakt

Další autoři

Archiv

Proč bychom se netěšili (Šlépěje XXIV) (1939)

Proč bychom se netěšili (Šlépěje XXIV), 2. vyd. Brno, Vetus Via 1998
(...) Prosím tě,
jaká řeč tu může býti ještě o lásce,
když na pole jde Kain a každá mez
se před ním třese hrůzou, že jí zase odorá,
aby na ní nebylo už místo troskavcům,
a já viděl staré čmeláky, jak se chytali za hlavu,
že jim přeryli česno až po samý plod,
jejž nebylo možno už přestěhovat,
i přišly myši a zakously se jim do medu
a do potomků, a šípek, který kvetl,
když máj si mrazíkem barvil líce do růžova,
ten jsi vysekl, padouchu, takže slavík
nemá pro svůj vznešený zpěv důstojného okolí
a včera mi řekl – slyšíš, Kaine? –
včera se i zapřisáhl, že sem víckrát nepřijde,
místo růží dýchat tvůj benzín a líh
a z tvých výpalků dědit prašivinu,
čisté vody už tady není, ani co by jednou hrstí nabral
a v tom že se má zpívat?
Silnice rozšířils, pravda, ale hned do nich vrazils
švestky a jabloně a cos nechtěl: zároveň i rakovinu,
neboť Bůh nebývá posmíván a On, Štědrý, si přál,
aby každou cestu na této zemi lemoval strom,
který vydrží pětsetkrát déle než hospodářské družstvo anebo dojná kráva,
topol, který vládne třem obzorům!
 
(...)
 
Bože, mstiteli šípkových keřů a topolů,
milovníče lip a jeřábů a čmeláků a slavíků,
čistý Bože, příteli chudých,
ochránce a těšiteli těch, kterým pěstěmi, kladivy, srpy a rotačkami
rozbili ústa, aby nemuseli slyšet Tvou pravdu,
Ty, dvacet let a do skonání časů
Trpělivý, na nohou i na rukou Přibitý,
octem a žlučí Napájený,
jediná, stotisíckrát za den zrazená,
ale přese všecko milovaná,
první a poslední Naděje naše,
v boku probodená,
žíznivě a na věky přissátě pitá,
Ježíši Kriste!
 
V Tasově 27. března 1939