mary's meals   |   jednoduché řešení hladu ve světě
kresba Jakuba Demla
literární stránka Jakuba Demla - www.deml.cz

JAKUB DEML

aktuality
ukázky
bibliografie
životopis
napsali o JD
lidé okolo JD
motiv ženy v díle JD
Moji přátelé - koláže
fotogalerie

o těchto stránkách
odkazy
kontakt

Další autoři

Archiv

Cestou do Betléma (1955)

Cestou do Betléma. 1. vyd. Brno, JOTA & ARCA JIMFA 1991
Chvála Ti, ó Pane, za Patriarchy a Proroky,
velehory ducha, podnože nohou Tvých
okované ledovci, však s úbočí jim hluboký
se řítí pramen Slova Tvého v tajemstvích.

Dobrořečíme Ti, Pane, za Tvé Apoštoly, kteří bez rozpaků 
přijali Tvé jho, aby pro Tvou setbu přeorali starý svět 
a ukázali pekelnému Draku, 
co pro Tvé jméno chtějí vytrpět. 

Také za Vyznavače a Mučedníky 
vzdáváme Tobě díky:  
vládli živlům a v amfiteátru  
bavili chátru  
fontánami své krve, praskotem svých kostí  
bez trpkosti.  

Děkujem Ti také za ta Nemluvňátka: 
zde jejich cesta byla krátká, 
ale co na nich spáchal kat, 
nahradils jim tisíckrát. 


  ¤                              ¤                              ¤
 
Po příkladu Tvém také Ti děkujem  
z duše celé za své přátele i nepřátele;  
obojí jsou poslové Tvé velké milosti:  
jedni nám pomáhají věřit, druzí nás udržují v bdělosti.