mary's meals   |   jednoduché řešení hladu ve světě
kresba Jakuba Demla
literární stránka Jakuba Demla - www.deml.cz

JAKUB DEML

aktuality
ukázky
bibliografie
životopis
napsali o JD
lidé okolo JD
motiv ženy v díle JD
Moji přátelé - koláže
fotogalerie

o těchto stránkách
odkazy
kontakt

Další autoři

Archiv

fragment nepublikované básně (1939)

Olič J.: Čtení o Jakubu Demlovi. Olomouc, Votobia 1993
…jsou také ve městech rodiny, které mají daleko 
na záchod – ne, to bych se mýlil, právě na venkově, 
v lepších domech na vydrhnuté pavlači 
jaksi diskrétně vzadu - AHA! 
dcera se chce vdávat - čistota smutná, 
errare humanum nihil a me alienum, 
je to pěkně vylepeno Vilímkovými Humory, 
rezavé mouchy statečné obžerstvím – 
nechme toho, tady pod tou dírou dole 
stojí soudek od petroleje a do toho 
všechno padá, takové, makové a hlavně 
představy lidu o krásnu, či poesii, 
slovem a jednou pro vždy třepe to z rukávu 
a kolem tresorů bank – zmlkni, ó červe! – 
v rouhavém Božím Hrobě dvacet sáhů pod zemí 
za kovovými vraty pod křídly černých cherubínů 
– ó čase, mrkni aspoň brvou! – a v ztrnulém tichu sní 
prapodstata a prapočin veškerého hovna, 
kyvadlo spuštěné oblečeno v smoking 
a jeho tvář, nadpřirozeně bezsmyslná, 
majíc oči nevidí, mají uši neslyší, 
vyšší zájmy národa, co je minuta 
v zákonném rythmu tisíciletí? – 
áá, má nejhlubší poklona, pane generální řediteli – 
a obličej dvakráte přeholený, aby se chudí 
také jednou přejedli líbeznou prací dotyku, 
ať se jen překochají ba skoro mučednickým 
držením hlavy a šíje, ó břitvo, živnosti rostou, 
radost ze života, chuť a všecko roste, také lhostejnost…