mary's meals   |   jednoduché řešení hladu ve světě
kresba Jakuba Demla
literární stránka Jakuba Demla - www.deml.cz

JAKUB DEML

aktuality
ukázky
bibliografie
životopis
napsali o JD
lidé okolo JD
motiv ženy v díle JD
Moji přátelé - koláže
fotogalerie

o těchto stránkách
odkazy
kontakt

Další autoři

Archiv

rukopisné zlomky týkající se
ZAPOMENUTÉHO SVĚTLA

Neplivejte na kněze

Tuto mystickou pravdu Urbi et orbi neprohlásil nikdo menší než JAROSLAV DURYCH. Mnoho lidí na mne plivalo, mezi nimi také ta brněnská kurva, jejíž muž prý pro mne kradl, a všecky ostatní kurvy tomu uvěřily, ano, mnoho mužských i ženských eunuchův a impotentních na mne plivalo, také mnoho přežraných báchoráčův, ale žádná z těchto slin na mé hříšné tělo nedoletěla. Ani ne ta velká, hustá, bílá slina P. Anselma Ordinis Capucinorum v listopadu 1934 na Josefském náměstí v Praze, který mně do očí řekl, že svým Zapomenutým světlem urazil jsem Církev, Pannu Marii a ženství, a abych prý to aspoň nějak odpykal, že jest třeba, aby on, P. Anselm, na mne plivl. A když na mne plivl, řekl: "A teď, chcete-li, můžete jít k oltáři!" Od toho dne s tímto kapucínským plivancem chodím denně k oltáři. On uvázl na mém kněžském rouchu, ale nedotkl se mého hříšného těla, které bylo posvěceno a jest vyhraženo Bohu.

¤                              ¤                              ¤

…v listopadu 1934 téhož dne, kdy na mé kněžské roucho plivl kapucín P. Anselm. V Polsku za války zpovídala se zbožnému redemptoristovi žena, že její muž nechová se správně atd. Ona sama o tom vypravovala Pavle Kytlicové: "Ten zpovědník mně řekl: ,Víš co? Až zas k tobě přijde muž, ty nedělej nic, ty lež jako dřevo!'" Já také ležím jako dřevo. Přijde žena a řekne: "Jakube Demle, vaše Zapomenuté světlo je ničemné, podlé, sprosté a beztaktní, a vy sám jste horší než všichni ti, které napadáte!" Já nedělám nic a ležím jako dřevo. Proč ta nešťastná žena tak ohnivě zatoužila mít se mnou děti? Já nedělám nic a…